Forstøvning af Brottrunk

Forstøvning af Kanne Brottrunk i svinestald viste positivt resultat i kampen mod uønskede bakterier.

Effekten af forstøvning med Kanne Brottrunk i svinestald viste et positiv resultat i kampen mod uønskede bakterier. Studiet blev udført på faghøjskolen for landbrugsvidenskab i Soest, Südwestfalen, hvor der var både en kontrolgruppe og en forsøgsgruppe.

Det er relevant at lave et studie som dette, for at se på mulighederne, for anvendelse af alternative produkter, der kan anvendes til smågrise i stedet for zink. EU har besluttet at zinkoxid som behandlingsform mod diarré hos smågrise skal være udfaset af markedet senest sommeren 2022.

forstøvning af brottrunk
Forstøvning af Brottrunk kan reducere forekomsten E.Coli i staldmiljøet med 99,6% ifølge et tysk studie.

Kanne Brottrunk kan forstøves med tågekanon i hele staldmiljøet hvor både søer og smågrise er. Det er derfor ikke helt på samme måde en individuel behandling som tildeling af zink er det: Derimod er det en potentiel mulighed for at forbedre staldmiljøet for dyrene og forringe betingelserne for de uønskede bakterier som fx E.Coli, Stafylokokker og Coliforme kim.

 

Studiet på faghøjskolen for landbrugsvidenskab

Dette er et uddrag af studiet, hvor Kanne Brottrunk blev forstøvet med tågekanon i belagte stalde med smågrise. Studiet foregik på Faghøjskolen for Landbrugsvidenskab i Soest, Südwestfalen. Her har man muligheden for at lave studier og forsøg med både forsøgsgruppe og kontrolgruppe.

Undersøgte parametre:
Indflydelsen af forstøvning af Kanne Brottrunk i staldene på sammensætningen af kim og kimmiljøet på overfladerne i de to forskellige stalde med smågrisafdelinger.

Forsøgsopbygning:
Der var en kontrolafdeling og en forsøgsafdeling med 240 smågrise i stalden. I forsøgsstalden blev et forstøvningsanlæg installeret.
Der blev ugentligt taget prøver på fire forskellige overflader (spaltegulv, vægfliser, kunststofskillevæg, loft).
Resultaterne angivet herunder  er gennemsnitsværdier af kimbestand/cm2.

Forsøgsgruppe

Total kim:             1.951.200
Coliforme kim:            2.037
E.Coli:                             273
Stafylokokker:       1.635.737

Kontrol afdeling

Total kim:              3.315.783
Coliforme kim:             5.280
E.Coli:                         67.607
Stafylokokker:       3.480.517

Resultat:

Der var en tydelig tendens i at se, at der sker en positiv forandring i det mikrobielle miljø, hvor der forstøves med Kanne Brottrunk.

Faktisk var der en reduktion på 99,6% i forekomsten af E.Coli hos gruppen, hvor der blev forstøvet med Kanne Brottrunk!

Subjektivt var dyrene i forsøgsgruppen roligere og mindre stressede end dyrene i kontrolgruppen.

Malkekvæg

Malkekvæg og Fermentgetreide – erfaringer fra Gut Ogrosen

Erfaringer for anvendelse af Fermentgetreide i en tysk, økologisk besætning med malkekvæg.

I vores besætning med malkekvæg har vi siden 1991 været flittige bruger af Fermentgetreide. Vi har 120 køer og 140 dyr i opvækst.

Vores landbrug er for os ikke “kun” et økologisk landbrug. Vores økologiske landbrug indebærer at vi ikke anvender antibiotika (medmindre det ikke kan undgås). Det har vi nemlig forpligtet os til ved mejeriet og får en reduktion i prisen for mælken, hvis vi gør det.

klovbad med fermentgetreide
Fermentgetreide kan anvendes udvortes fx til klovhygiejne.

Vores mælkeproduktion er på 5000 kg pr år, ved en meget lav tildeling af kraftfoder.

I sommeren 2009 begyndte vi at dyppe køernes pattespidser i Fermentgetreide, med et meget tilfredsstillende resultat. Derfor vil jeg gerne lige forklare lidt mere om, hvorfor og hvor vi anvender Fermentgetreide.

  • Alle malkekøer får 0,3 l Fermentgetreide Flüssig pr. dag
  • Alle køer får direkte efter kælvning 4 liter Fermentgetreide Flüssig. Det er vigtigt at køerne tilbydes dette direkte efter kælvning, da de her er særligt villige til at indtage de lidt større mængder.
  • Alle dyr med fordøjelses- eller stofskifterelaterede problemer og appetitløse dyr får Fermentgetreide i større mængder, 5 liter pr dag. Disse sygdomtilfælde optræder heldigvis efterhånden sjældent hos os.
  • Panaritium, altså betændelse i klovranden forekommer sporadisk i vores besætning. I disse tilfælde gnider vi kloven med Fementgetreide Flüssig og har oplevet at det hjælper.

Læs også: om Pattedyp på Gut Ogrosen

  • Malkekøer med yverproblemer bliver efter en grundig udmalkning gnedet grundigt med Fermentgetreide Flüssing på yverets berørte område. Det har vi haft meget held med i forhold til at forbedre yversundheden, selvom ikke alle behandlinger fører til den ideelle sundhedstilstand.
  • Kalve med diarré får hos os en blanding med 30 gram Fermentgetreide pulver, der er opløst i 3 liter varm vand, fordelt over to til tre måltider (i stedet for mælk). Det fører i stort set hvert tilfælde til stop af diarré. Af samme årsag mister vi ikke mere kalve på grund af diarré, som vi gjorde tidligere.

 

Også relevant i omgivelserne

  • Gut Ogrosen anvender Fermentgetreide som ensileringsmiddel.

    Ved ensilering bruger vi også Fermentgetreide Flüssig. Til 5 ton ensileringsmateriale (græs, majs) fordeler vi ca. 10 liter Fermentgetreide Flüssig. Vi har stor succes med vores ensilering og får dermed et fodermiddel af en god kvalitet. Vi har ved udtagningskanten ingen eller meget få problemer med varmedannelse. Eftersom vores ensileringsmiddel giver os så gode resultater har vi ikke prøvet andre – vi har allerede det bedste. Naturligvis gør vi os også umage med at overholde alle anvisninger der er ved produktion af ensilage i forhold til slet-tidspunkt, renhed, indpakning og så videre.

 

  • Vores kvæg går i løsdrift – nogle på halm og andre på spalter. Der hvor der er spalter hælder vi to gange i ugen 10 liter Fermentgetreide Flüssig ned i gyllen. Det gør vi fordi vi (og andre) har erfaret at gylle der er tilsat Fermentgetreide Flüssig bedre omsættes (aerobe processer understøttes) og at denne gylle lugter tydeligt mindre ved udbringning.

 

Heiner Lütke Schwienhorst

Gut Ogrosen økologisk landbrug, december 2009 (uddrag fra Bio-Logik in der Landwirtschaft, band 2)

Pattedyp

Pattedyp i Fermentgetreide gjorde en forskel i vores besætning.

I løbet af de senere år har vi oplevet en yversundhed, der langsomt blev dårligere.

Det viste sig i form af for høje celletal, der tydede på en betændelsestilstand.  Vi havde for mange køer med tilfælde af mastitis, hvor vi skulle kassere mælken til konsum.

I sommeren 2009 kunne vi ikke længere ignorere problemet. Vi undersøgte forskellige muligheder for, hvordan vi kunne forbedre situationen, og pattedyp i Fermentgetreide var det første valg vi tog.

Modelfoto: Det kan være en ekstra udfordring at holde en god yversundhed, hvis man er økolog som Heiner Lütke Schwienhorst

 

Da jeg ikke havde hørt god omtale af pattedyp fra andre ejere af besætninger med malkekvæ , havde jeg i lang tid ikke haft dypning i mine overvejelser. Men da jeg søgte efter forskellige løsninger på vores yver-relaterede problemer dukkede der en reklame op for “lacta- dyp”. (altså dyp indeholdende mælkesyrebakterier)

Da jeg så det, ville jeg afprøve om dyp i Fermentgetreide kunne give de samme resultater.

Siden da har vi dyppet køernes pattespidser i Fermentgetreide Flüssig (tilsat 10% madolie), og har oplevet betydeligt færre nye tilfælde af mastitis ligesom  antallet af drastiske sygdomstilfælde er desuden tydeligt nedadgående.

Derudover mærkede vi i efteråret 2009 de malkekøer der havde en gennemgående dårlig yverstatus  og behandlede dem med både pattedyp og homøopatisk nosodeterapi.

En så betragtelig forbedring af yversundheden gennem pattedyp med Fermentgetreide havde jeg ikke forventet!

Efter vi er begyndt at bruge Fermentgetreide kan vi holde vores sundhedsstatus status quo eller genoptrette den.

For os er Fermentgetreide et stærkt og uundværligt middel i driften.

Heiner Lütke Schwienhorst

Gut Ogrosen økologisk landbrug, december 2009 (uddrag fra Bio-Logik in der Landwirtschaft, band 2)