forstøvning af brottrunk

Forstøvning af Brottrunk

Forstøvning af Kanne Brottrunk i svinestald viste positivt resultat i kampen mod uønskede bakterier.

Effekten af forstøvning med Kanne Brottrunk i svinestald viste et positiv resultat i kampen mod uønskede bakterier. Studiet blev udført på faghøjskolen for landbrugsvidenskab i Soest, Südwestfalen, hvor der var både en kontrolgruppe og en forsøgsgruppe.

Det er relevant at lave et studie som dette, for at se på mulighederne, for anvendelse af alternative produkter, der kan anvendes til smågrise i stedet for zink. EU har besluttet at zinkoxid som behandlingsform mod diarré hos smågrise skal være udfaset af markedet senest sommeren 2022.

forstøvning af brottrunk
Forstøvning af Brottrunk kan reducere forekomsten E.Coli i staldmiljøet med 99,6% ifølge et tysk studie.

Kanne Brottrunk kan forstøves med tågekanon i hele staldmiljøet hvor både søer og smågrise er. Det er derfor ikke helt på samme måde en individuel behandling som tildeling af zink er det: Derimod er det en potentiel mulighed for at forbedre staldmiljøet for dyrene og forringe betingelserne for de uønskede bakterier som fx E.Coli, Stafylokokker og Coliforme kim.

 

Studiet på faghøjskolen for landbrugsvidenskab

Dette er et uddrag af studiet, hvor Kanne Brottrunk blev forstøvet med tågekanon i belagte stalde med smågrise. Studiet foregik på Faghøjskolen for Landbrugsvidenskab i Soest, Südwestfalen. Her har man muligheden for at lave studier og forsøg med både forsøgsgruppe og kontrolgruppe.

Undersøgte parametre:
Indflydelsen af forstøvning af Kanne Brottrunk i staldene på sammensætningen af kim og kimmiljøet på overfladerne i de to forskellige stalde med smågrisafdelinger.

Forsøgsopbygning:
Der var en kontrolafdeling og en forsøgsafdeling med 240 smågrise i stalden. I forsøgsstalden blev et forstøvningsanlæg installeret.
Der blev ugentligt taget prøver på fire forskellige overflader (spaltegulv, vægfliser, kunststofskillevæg, loft).
Resultaterne angivet herunder  er gennemsnitsværdier af kimbestand/cm2.

Forsøgsgruppe

Total kim:             1.951.200
Coliforme kim:            2.037
E.Coli:                             273
Stafylokokker:       1.635.737

Kontrol afdeling

Total kim:              3.315.783
Coliforme kim:             5.280
E.Coli:                         67.607
Stafylokokker:       3.480.517

Resultat:

Der var en tydelig tendens i at se, at der sker en positiv forandring i det mikrobielle miljø, hvor der forstøves med Kanne Brottrunk.

Faktisk var der en reduktion på 99,6% i forekomsten af E.Coli hos gruppen, hvor der blev forstøvet med Kanne Brottrunk!

Subjektivt var dyrene i forsøgsgruppen roligere og mindre stressede end dyrene i kontrolgruppen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.