Malkekvæg

Malkekvæg og Fermentgetreide – erfaringer fra Gut Ogrosen

Erfaringer for anvendelse af Fermentgetreide i en tysk, økologisk besætning med malkekvæg.

I vores besætning med malkekvæg har vi siden 1991 været flittige bruger af Fermentgetreide. Vi har 120 køer og 140 dyr i opvækst.

Vores landbrug er for os ikke “kun” et økologisk landbrug. Vores økologiske landbrug indebærer at vi ikke anvender antibiotika (medmindre det ikke kan undgås). Det har vi nemlig forpligtet os til ved mejeriet og får en reduktion i prisen for mælken, hvis vi gør det.

klovbad med fermentgetreide
Fermentgetreide kan anvendes udvortes fx til klovhygiejne.

Vores mælkeproduktion er på 5000 kg pr år, ved en meget lav tildeling af kraftfoder.

I sommeren 2009 begyndte vi at dyppe køernes pattespidser i Fermentgetreide, med et meget tilfredsstillende resultat. Derfor vil jeg gerne lige forklare lidt mere om, hvorfor og hvor vi anvender Fermentgetreide.

 • Alle malkekøer får 0,3 l Fermentgetreide Flüssig pr. dag
 • Alle køer får direkte efter kælvning 4 liter Fermentgetreide Flüssig. Det er vigtigt at køerne tilbydes dette direkte efter kælvning, da de her er særligt villige til at indtage de lidt større mængder.
 • Alle dyr med fordøjelses- eller stofskifterelaterede problemer og appetitløse dyr får Fermentgetreide i større mængder, 5 liter pr dag. Disse sygdomtilfælde optræder heldigvis efterhånden sjældent hos os.
 • Panaritium, altså betændelse i klovranden forekommer sporadisk i vores besætning. I disse tilfælde gnider vi kloven med Fementgetreide Flüssig og har oplevet at det hjælper.

Læs også: om Pattedyp på Gut Ogrosen

 • Malkekøer med yverproblemer bliver efter en grundig udmalkning gnedet grundigt med Fermentgetreide Flüssing på yverets berørte område. Det har vi haft meget held med i forhold til at forbedre yversundheden, selvom ikke alle behandlinger fører til den ideelle sundhedstilstand.
 • Kalve med diarré får hos os en blanding med 30 gram Fermentgetreide pulver, der er opløst i 3 liter varm vand, fordelt over to til tre måltider (i stedet for mælk). Det fører i stort set hvert tilfælde til stop af diarré. Af samme årsag mister vi ikke mere kalve på grund af diarré, som vi gjorde tidligere.

 

Også relevant i omgivelserne

 • Gut Ogrosen anvender Fermentgetreide som ensileringsmiddel.

  Ved ensilering bruger vi også Fermentgetreide Flüssig. Til 5 ton ensileringsmateriale (græs, majs) fordeler vi ca. 10 liter Fermentgetreide Flüssig. Vi har stor succes med vores ensilering og får dermed et fodermiddel af en god kvalitet. Vi har ved udtagningskanten ingen eller meget få problemer med varmedannelse. Eftersom vores ensileringsmiddel giver os så gode resultater har vi ikke prøvet andre – vi har allerede det bedste. Naturligvis gør vi os også umage med at overholde alle anvisninger der er ved produktion af ensilage i forhold til slet-tidspunkt, renhed, indpakning og så videre.

 

 • Vores kvæg går i løsdrift – nogle på halm og andre på spalter. Der hvor der er spalter hælder vi to gange i ugen 10 liter Fermentgetreide Flüssig ned i gyllen. Det gør vi fordi vi (og andre) har erfaret at gylle der er tilsat Fermentgetreide Flüssig bedre omsættes (aerobe processer understøttes) og at denne gylle lugter tydeligt mindre ved udbringning.

 

Heiner Lütke Schwienhorst

Gut Ogrosen økologisk landbrug, december 2009 (uddrag fra Bio-Logik in der Landwirtschaft, band 2)

Pattedyp

Pattedyp i Fermentgetreide gjorde en forskel i vores besætning.

I løbet af de senere år har vi oplevet en yversundhed, der langsomt blev dårligere.

Det viste sig i form af for høje celletal, der tydede på en betændelsestilstand.  Vi havde for mange køer med tilfælde af mastitis, hvor vi skulle kassere mælken til konsum.

I sommeren 2009 kunne vi ikke længere ignorere problemet. Vi undersøgte forskellige muligheder for, hvordan vi kunne forbedre situationen, og pattedyp i Fermentgetreide var det første valg vi tog.

Modelfoto: Det kan være en ekstra udfordring at holde en god yversundhed, hvis man er økolog som Heiner Lütke Schwienhorst

 

Da jeg ikke havde hørt god omtale af pattedyp fra andre ejere af besætninger med malkekvæ , havde jeg i lang tid ikke haft dypning i mine overvejelser. Men da jeg søgte efter forskellige løsninger på vores yver-relaterede problemer dukkede der en reklame op for “lacta- dyp”. (altså dyp indeholdende mælkesyrebakterier)

Da jeg så det, ville jeg afprøve om dyp i Fermentgetreide kunne give de samme resultater.

Siden da har vi dyppet køernes pattespidser i Fermentgetreide Flüssig (tilsat 10% madolie), og har oplevet betydeligt færre nye tilfælde af mastitis ligesom  antallet af drastiske sygdomstilfælde er desuden tydeligt nedadgående.

Derudover mærkede vi i efteråret 2009 de malkekøer der havde en gennemgående dårlig yverstatus  og behandlede dem med både pattedyp og homøopatisk nosodeterapi.

En så betragtelig forbedring af yversundheden gennem pattedyp med Fermentgetreide havde jeg ikke forventet!

Efter vi er begyndt at bruge Fermentgetreide kan vi holde vores sundhedsstatus status quo eller genoptrette den.

For os er Fermentgetreide et stærkt og uundværligt middel i driften.

Heiner Lütke Schwienhorst

Gut Ogrosen økologisk landbrug, december 2009 (uddrag fra Bio-Logik in der Landwirtschaft, band 2)

Mælkesyrebakterier til køer

Mælkesyrebakterier til køer er gavnlige, i de rette mængder.

 

Indeholder mælkesyrebakterier….

Mælkesyrebakterier til køer - brottrunk - fermentgetreide
Køer kan have gavn af mælkesyrebakterier, som bl.a. kan bidrage med næringsstoffer til en optimal fordøjelse.

Hvis du har køer (eller andre dyr) er du næsten med sikkerhed stødt på et produkt der er præsenteret for dig med teksten: “indeholder mælkesyrebakterier”.

Det er sådan set meget godt, for det er blevet en gængs opfattelse, at mælkesyrebakterier har deres berettigelse til såvel human ernæring, som det har, som tilskudsfoder til dyr.

 

Men hvilke?

Mælkesyrebakterierne har absolut mange gavnlige egenskaber, hvis man vælger de bedst egnede til den givne situation.

Der findes mange forskellige bakteriestammer, som virker på forskellig vis og i forskellige miljøer.

Eksempelvis trives nogle af bakterierne bedst i den forreste del af fordøjelsen, og andre i den bageste del af tarmsystemet.

Når du er på udkig efter et godt produkt der indeholder mælkesyrebakterier, er det med andre ord en god idé, at du har gjort dig nogle tanker om, hvorfor du vil bruge dem.

 

Mængden er også af betydning

Nogle produkter markedsføres med “indeholder mælkesyrebakterier”, men i virkeligheden er mængden af aktive mælkesyrebakterier så lille, at de ikke er med til at understøtte den situation, som man egentlig gerne vil give det for. Det kan fx. være for at understøtte fordøjelsen.

 

Deklarationen og naturlig forekommende mælkesyrebakterier.

mælkesyrebakterier til køer - brottrunk - fermentgetreide
Brottrunk tilsættes i foderblandingen, men kan også bruges i grovfoderet som ensileringsmiddel.

Hvis der er tilsat mælkesyrebakterier (eller probiotikum, som det også kaldes) til et produkt, bør det fremgå af deklarationen, ligesom det også bør fremgå i hvilken mængde.

Der findes også nogle produkter der er fermenterede, fx Brottrunk eller Fermentgetreide, hvorved der naturligt opstår en mængde mælkesyrebakterier. I disse produkter angives mængden af mælkesyrebakterier ikke, da de ikke er tilsat til produktet, men en naturlig del af det.

I og med at produktionen af hhv. Brottrunk og Fermentgetreide foregår i et lukket system og produkternes indhold løbende testes ved vi, at:

 • Det indbyrdes indhold mellem de 35 forskellige stammer af mælkesyrebakterier har små variationer.
 • Produkterne er ikke 100% ens fra gang til gang, hvilket gør, at der ikke opstår resistens.
 • Produkterne er effektive netop pga. variationerne og det faktum, at de indeholder andre næringsstoffer udover mælkesyrebakterier.
 • Fermentgetreide indeholder 1 milliard CFU/ml
 • Brottrunk indeholder 5 millioner CFU/ml